Vitamin

การขาดวิตามินอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นการเสริมวิตามินและแร่ธาตุจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และเพิ่มความแข็งแรงและฟื้นฟูร่างกาย

 

โปรแกรมราคา(บาท)
Energy Booster Program (โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า)
4,000
Super Bright Program (โปรแกรมเพื่อผิวกระจ่างใส)
3,000
Liver Enhancer Program (โปรแกรมฟื้นฟูตับ)(FBS)
2,500
Metal Detox Program – Chelation Therapy (โปรแกรมล้างพิษสารโลหะหนัก)
3,500
Immune Booster Program (โปรแกรมเสริมภูมิคุ้มกัน)
3,500
Hair Regrowth Program (โปรแกรมบำรุงผม)
3,500
Strong Heart, Smart Brain Program (โปรแกรมบำรุงหัวใจและสมอง)
3,500

เงื่อนไข:

  1. โปรโมชันนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. โปรโมชันนี้ไม่รวมค่าตรวจและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนรับวิตามิน
  3. โปรโมชันนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนออื่น ๆ ได้
  5. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. โปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
  7. โปรโมชันนี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น