เด็กนอนกรน

เด็กนอนกรน
เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ


ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

(Sleep Test)

ของลูกน้อย เพื่อหาสาเหตุและรักษาให้ตรงจุด

ราคา 13,600 บาท
(จากปกติ 17,000 บาท)

เงื่อนไข

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
  4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  5. ราคานี้รวมการนอนโรงพยาบาล 1 คืน (อาหารเช้า 1 มื้อ) ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้ อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319