• รับส่วนลด 20% สำหรับซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ
  • รับสิทธิซื้อโปรแกรมตรวจคะดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อ HPV ราคา 2,500 บาท (ปกติราคา 4,200บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษรายการส่วนลดและราคาโปรแกรมพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลเวชธานีกำหนด
  • สิทธิพิเศษรายการส่วนลดและราคาโปรแกรมพิเศษนี้ รวมค่าแพทย์แล้ว
  • สิทธิพิเศษรายการส่วนลดและราคาโปรแกรมพิเศษ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขล่วงหน้า