• นอนกรน
  • หายใจเฮือกขณะหลับ
  • ปัสสาวะรดที่นอนบ่อยๆ

 

ระวัง!!! ลูกของคุณอาจกำลังหยุดหายใจขณะหลับ ตรวจ ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ (Sleep Test) ของลูกน้อยเพื่อหาสาเหตุและรักษาให้ตรงจุด

ราคา 13,600 บาท จากปกติ 17,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  5. ราคานี้รวมการนอนโรงพยาบาล 1 คืน (อาหารเช้า 1 มื้อ)
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนส่วนลดอื่นๆได้
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)

ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319