• บุคคลในครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • มีค่าไขมันในเลือดสูงผิดปกติหรือออกกำลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
 • เจ็บแน่นหน้าอกจุกแน่นหรือแสบบริเวณลิ้นปี่
 • เหนื่อยง่ายเวลาออกแรงหรือออกกำลังกาย
 • ใจสั่น หัวใจเต้นแรง ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลมแบบไม่ทราบสาเหตุ
 • เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้
 • ริมฝีปากและมือเท้าเขียว
 • ขาบวมเบื่ออาหาร น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจAdvance HeartGold HeartPlatinum Heart
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray PA Upright)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
ตรวจระดับเกลือแร่  (Electrolytes)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
ตรวจการทำงานของตับ (LFT) –
ตรวจการทำงานฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3, FT4) –
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) – –
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ( Exercise Stress Test ) – –
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) – –
ราคาปกติ7,77615,52619,526
ราคาแพ็คเกจ3,9006,80010,500

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนยหัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301