โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ หนุ่มโสด สาวโสด

หมายเหตุ

  1. ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.
  2. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ต้องงดอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
  3. สุภาพสตรีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน

เงื่อนไข

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  4. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-7340000 ต่อ 1111,2609,3605