ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

 1. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อ HPV ราคา 2,500 บาท (สำหรับทุกเลเวล) วิธีเช็คสิทธิ์ กด*140*5006# โทรออก
 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพดีกับ Dtac ราคา 7,500 บาท แถมฟรี Cellulose Mask 1 ครั้ง (สำหรับ Blue และ Glod Member เท่านั้น) วิธีเช็คสิทธิ์ กด*140*5005# โทรออก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าเครือข่าย Dtac เท่านั้น
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ราคานี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายการตรวจโปรแกรม สุขภาพดีกับ Dtac 7,500 บาท

 1. ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย(Vital sign, BMI)
 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
 6. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 7. ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus eGFR)
 10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol)
 13. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
 18. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 19. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 20. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)
 21. ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)
 22. ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)
 23. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 24. เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
 25. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 26. ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)
 27. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 28. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 29. ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพาน หรือ ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)