รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับบริการตรวจสุขภาพข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
สำรองสิทธิ โทร. 0 2734 0000 ต่อ 2609, 3605 และ 08 4361 5633, 36

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • บริการห้องรับรองพิเศษระหว่างรอเข้ารับบริการ
 • บริการพื้นที่จอดรถเฉพาะสมาชิก AIA Prestige Club
 • รับบริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล (Concierge)
 • รับฟรี บริการเยี่ยมไข้พร้อมของที่ระลึก (เฉพาะการรักษาแบบผู้ป่วยใน)
 • รับฟรี บริการรถพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าแพทย์และพยาบาลบนรถ)
 • รับส่วนลดค่าบริการห้องพักผู้ป่วยในสูงสุด 30%
 • รับบริการเคลมสินไหมแบบเร่งด่วน

เงื่อนไขและกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตรในโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

 • สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ รับฟรีโปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง มูลค่า 2,400 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล)
 • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะ ณ วันเข้าใช้บริการ โดยกรุณาแสดงบัตรสมาชิกโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
 • เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเงื่อนไขการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการใดๆของผู้ให้บริการ รวมถึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่ง บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรงได้ที่ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3605, 081 697 5843 และ 084 361 5633-36 กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ โทร. 0 2734 0000 และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด