สร้างภูมิต้านโรค

รายการวัคซีนเหมาะสำหรับปกติโปรโมชั่น
1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกช่วงอายุ1,200880
2. วัคซีนไอกรน คอตีบ บาดทะยัก1,500900
3. แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน คอตีบ บาดทะยัก  + ป้องกันไข้หวัดใหญ่2,7001,500
4. แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (3 เข็ม)3,9502,400
5. แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (2 เข็ม)4,5003,800
6. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (3 เข็ม)2,5002,100
7. แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก – Gardasil

(3 เข็ม)

15 ปีขึ้นไป14,7008,500
8. แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก (3 เข็ม)15 – 45 ปี11,80010,500
แพคเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
9. วัคซีนป้องกันงูสวัด65 ปีขึ้นไป6,8005,500
10. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์3,7002,990
11. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์2,7601,880
12. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์4,9003,600
13. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์3,9602,600
14. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + ป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ + 23 สายพันธุ์7,6605,300

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. สามารถใช้โปรโมชั่นและแพคเกจนี้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
  3. เฉพาะรายการที่ 1 รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว*
  4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  5. ราคานี้สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัคซีนเซ็นเตอร์ – ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร  02-734-0000 ต่อ 2200 , 2204