ตัดไหม,ล้างแผล หลังทำศัลยกรรมโดย
แพทย์เฉพาะทาง

ราคา 3,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไข
  • ราคานี้เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้
  • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น หรือ ค่ายา ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

Skin and Aesthetic Center ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 4200, 4254

เวลาทำการ 08:00-18:00น. ทุกวัน