วัคซีนป้องกัน

โรคมือ เท้า ปาก

จาก Enterovirus 71 หรือ EV 71

(สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี)

พร้อมให้บริการแล้ว
2 เข็ม
ราคา  6,900.- บาท

(จากปกติ ราคา 8,900 บาท)


วัคซีน สำหรับป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ในเด็กชนิดรุนแรง ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะสมอง และกล้ามเนื้อหัวใจ

ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคานี้สำหรับ 2 เข็ม ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน
  3. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  4. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี