วัคซีน HPV  (ชนิด 2 สายพันธุ์)

(แนะนำฉีดช่วงอายุ  9-14 ปี)

แบบฉีด 2 เข็ม

ราคา  5,000  บาท

จากราคาปกติ 9,800 บาท

 

วัคซีน HPV  (ชนิด 4 สายพันธุ์)

(แนะนำฉีดช่วงอายุ 9–13 ปี)

แบบฉีด 2 เข็ม

ราคา  5,700  บาท

จากราคาปกติ 10,800 บาท

 

เงื่อนไข :

  1. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-31ธ.ค.62
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ได้ที่ Super Kid’s Center  ชั้น 3  โทร. 0 2734 0000  ต่อ 3310,3312  และ  3319