วัคซีน

วัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธ์ 

ราคา 690 บาท 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

  1. ราคานี้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  2. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Vejthani Vaccine Center
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200, 2204