ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

รายละเอียดโปรโมชัน :

ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางออนไลน์
(การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ)

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท220 บาท
30,000 – 69,999 บาท700 บาท
70,000 – 119,999 บาท1,800 บาท
120,000 – 199,999 บาท3,600 บาท
200,000 บาทขึ้นไป6,500 บาท

หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch

หรือส่ง SMS พิมพ์ FHT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน

สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ประเภทบัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืน
บัตร ttb reserve infiniteทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท (12%)
บัตร ttb reserve signatureทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท (12%)
บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท (10%)

หมายเหตุ: มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนทุกหน้าบัตร

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ PHT ตามด้วยทุก 1,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 1

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวน ผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC หรือผ่านช่องทางออนไลน์ (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่รวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 2

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC หรือผ่านช่องทางออนไลน์ (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards ทุก 1,000 คะแนน และต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 120 บาท และบัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท  โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก  / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • กรณีทำการแลกคะแนนสะสมไปแล้วไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสม หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428