โปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดรม
ราคา 990 บาท จากปกติ 1,240 บาท

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. แสดงบัตร เอไอเอ เพรสทีจ คลับ , หน้าจอ Application บนมือถือ เพื่อรับสิทธิ์
  2. รับบริการและนัดหมายก่อนใช้บริการ ที่ Rehabilitation Center โทร 02-7340000 ต่อ 2316, 2972, 2973, 2608
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. ราคานี่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565