รักษาต่อมลูกหมากโต ด้วย “REZUM WATER VAPOR THERAPY”

รวดเร็ว – ไม่ต้องผ่าตัด – ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

95% ของผลการรักษา

  • ไม่ต้องทานยา
  • ปัสสาวะได้ปกติ
  • ไม่กระทบสุขภาพทางเพศ

159,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

ข้อบ่งชี้ที่ควรรักษา : ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะปนเลือด

เงื่อนไข :

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
  2. ราคานี้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
  3. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ราคานี้เฉพาะคนไทยหรือต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเวชธานี อาคาร 1 ชั้น 3
โทร 0-2734 0000 ต่อ 4500, 4501