ยกกระชับผิวหน้า

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. โปรโมชั่นนี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
  6. สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563