ยกกระชับคิ้วหรือหางตาด้วยนวัตกรรม Ulthera ราคา 9,900 บาท
(ปกติ 12,000)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่สามารถระบุแพทย์ได้)
  3. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
  4. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
  5. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหัตถการอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734-0000 ต่อ 4254, 4200