มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ฉีดก่อน ป้องกันได้

ด้วยวัคซีน HPV

 

วัคซีน HPV  (ชนิด 2 สายพันธุ์)วัคซีน HPV  (ชนิด 4 สายพันธุ์)
CervarixGardasil
ฉีด 3 เข็มฉีด 3 เข็ม

ราคา  7,600  บาท

ราคา  8,500  บาท

จากราคาปกติ 14,700 บาทจากราคาปกติ 14,700 บาท

เงื่อนไข :

  1. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 ก.ค.63
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3200, 3204