เพียงแสดงบัตรประกันหรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้

รับสิทธิ์ โปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งสตรี

ราคา 4,500 บาท(ราคาปกติ 6,550 บาท)

รายการตรวจ

  1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ PE
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)
  3. ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digtal Mamogram with USG)
  4. ผ้าคลุมไหล่
  5. บุฟเฟต์อาหารเช้า

เงื่อนไข:

  1. แสดงบัตรประกัน หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับการบริการตรวจ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563