โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

3D Digital Mammography & Breast Ultrasound

ราคา 4,500 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ และค่าบริการโรงพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำหัตถการเท่านั้น
  3. ราคานี้ไม่รวมการตรวจ Medical clearance ก่อนและหลังทำหัตถการถ้ามี
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์แปลและแจ้งผล ในกรณีมีผลการตรวจผิดปกติ (BIRADS 3) ขึ้นไป
  5. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 2715, 2716