วัคซีน HPV (ชนิด 2 สายพันธุ์)วัคซีน HPV (ชนิด 4 สายพันธุ์)
(แนะนำฉีดช่วงอายุ 9-14 ปี)
แบบฉีด 2 เข็ม
(แนะนำฉีดช่วงอายุ 9–13 ปี)
แบบฉีด 2 เข็ม
ราคา 5,000 บาท
จากราคาปกติ 9,800 บาท
ราคา 5,700 บาท
จากราคาปกติ 10,800 บาท

เงื่อนไข :

  1. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.63
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ Super Kid’s Center ชั้น 3 โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3310,3312 และ 3319