ภูมิแพ้ ในเด็ก รู้ก่อน รักษาได้

ค้นหาสาเหตุการเกิดภูมิแพ้ ด้วย

โปรแกรมการตรวจสารก่อภูมิแพ้ ทางผิวหนัง

ทางอาหาร และทางเดินหายใจ 21 รายการ

ราคา 2,900 บาท

(จากปกติ 3,500 บาท)

เงื่อนไข

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. ก่อนตรวจกรุณางดยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก อย่างน้อย 7 วัน
  3. การตรวจนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป
  4. ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน กรณีแพทย์สั่งยาเพิ่ม
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. สามารถซื้อและรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
  7. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)

ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร.0-2734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319