ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19
ราคา 2,500 บาท จากปกติ 3,500

  • ตรวจปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 (ราคาปกติ 1,600 บาท)
  • ตรวจประสิทธิภาพภูมิต้านทาน COVID-19 (ราคาปกติ 1,900 บาท)

ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19

  • รู้ผลภายใน 90 นาที
  • แนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบแล้ว 2 สัปดาห์ หรือ หลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 1 เดือน

*การตรวจนี้ใช้เพื่อตรวจหาระดับปริมาณภูมิคุ้ม COVID-19 ในร่างกาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่รวมค่าแพทย์ หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม)
  3. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  4. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร  02-734-0000 ต่อ 2200 , 2272