KID-21

พร้อมรับมืออย่างเข้าใจ เพื่อให้ลูกเติบโตสมวัย

โปรแกรมรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

Hormone Package

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ผลกระทบทางด้านร่างกาย

 • หยุดสูงก่อนวัย ทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ย
 • ในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเร็วขึ้น

ผลกระทบทางด้านจิตใจ

 • อาจถูกล้อหรือบูลลี่ เพราะรูปร่างไม่มีเหมือนเพื่อน จนเกิดภาวะซึมเศร้า
 • มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือหลอกล่อได้ง่าย เพราะรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่
  แต่วุฒิภาวะยังเป็นเด็ก

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย สามารถรักษาได้โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์(GnRH-analogue) เพื่อยับยั้งและชะลอความเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ซึ่งหากได้รับการรักษาเร็ว ผลการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Diphereline (3.75 mg)3 เข็มราคา 22,500 บาท

เงื่อนไข

 1. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีแพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
 5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319