ฟอกไต

รู้หรือไม่ ทำไมต้องผ่าตัดทำเส้นเลือดเพื่อฟอกไต?

จุดประสงค์ที่ทำการฟอกไต ก็เพื่อกรองและกำจัดของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดออกไป เนื่องจากไตไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียได้อีกต่อไป ซึ่งการฟอกไตจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใกล้เคียงคนปกติ

รายละเอียดราคา
การผ่าตัดใส่สายฟอกเลือดที่คอแบบถาวร (PERMANENT CATHETER)58,000
การผ่าตัดต่อเส้นเลือดโดยใช้เส้นเลือดผู้ป่วยเอง (AVF)31,000
การผ่าตัดต่อเส้นเลือดโดยใช้เส้นเลือดเทียม  (AVG)52,000

อัตราค่าบริการแพ็กเกจ รวมรายการดังต่อไปนี้

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่ายา เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในเตรียมการผ่าตัดและระหว่างผ่าตัด
  2. ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ระหว่างผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  3. ในกรณีที่แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาให้ยาเพิ่มเติมหลังการติดตามการรักษาคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ
  4. ราคานี้ให้สิทธ์ สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและหรือผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเห็นสมควรต้องผ่าตัดเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลเวชธานี
ชั้น 3 โทร 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501