ผ่อนสบาย บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหา กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564