ปรึกษาอาการชาเริ่มต้น 1,000 บาท

ตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาล
  3. ราคานี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท
0-2734-0000 ต่อ 5400