โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ บมจ. ซิกน่า ประกันภัย มอบ “ประกันไข้เลือดออก” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าโรงพยาบาลเวชธานีเท่านั้น

เพียงลงทะเบียนที่นี่

  • วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 50,000 บาท/ปี
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้ (พิเศษ 10,000 สิทธิ์ เท่านั้น!!)

**หมายเหตุ:

  1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัย 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 สิทธิ์
  2. เงื่อนไขความคุ้มครองระบุไว้ในกรมธรรม์
  3. กิจกรรมนี้สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
  4. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
  5. รับประกันภัยโดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
  6. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับ sms ยืนยันความคุ้มครอง ภายใน 24 ชั่วโมง
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1758