ปกป้องหัวใจให้แข็งแรง ด้วยชุดตรวจสุขภาพหัวใจ
Prevent Heart

คลิกดู ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหัวใจPrevent Heart
ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง (Doctor Screening)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray PA Upright)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolytes)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
ตรวจการทำงานฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3, FT4)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อและเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
  5. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 5300