บัตรเครดิต SCB ดูแลใส่ใจ ไม่เคยห่าง รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4O,5OO บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (แบบชำระเต็มจำนวน) หมวดโรงพยาบาลที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

คุ้มไม่ต้องใช้คะแนนแลก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,5OO บาทต่อท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้*

ใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปต่อท่านต่อวันรับเครดิตเงินคืนต่อท่าน*
12,000 บาท – 49,999 บาท100 บาท
50,000 บาท – 99,999 บาท500 บาท
100,000 บาทขึ้นไป1,500 บาท

(*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/เดือน หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้)

พิมพ์ SCBH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)


คุ้ม 2 เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,OOO บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้**

ประเภทบัตรที่เข้าร่วมรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน
SCB Private Banking, SCB First, SCB Prime, SCB Beyond,12%**
SCB M Legend และ SCB M Luxe12%**
SCB ประเภทอื่นๆ10%**

เครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/เดือน หรือเทียบเท่าแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้)

SMS พิมพ์ SCBP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน (จำนวนยอดใช้จ่ายตามจริง แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) **ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น