บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต KTC

โรงพยาบาลเวชธานี ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC

เพียงคุณแสดงบัตรเครดิต KTCประเภทใดก็ได้เพื่อรับสิทธิ์ซื้อ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 699 บาท
(ราคาปกติ 1,500 บาท)

ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 – 31 ก.ค.63

หมายเหตุ :

  1. แสดงบัตรเครดิต KTC ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อรับสิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวน)
  2. รับบริการที่ Vejthani Vaccine Center ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
  3. สามารถใช้บริการตามโปรโมชั่นฯ ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563
  4. โปรโมชั่นดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  5. โปรโมชั่นนี้สำหรับคนไทยผู้มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  7. เงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิ์ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเวชธานี 02-7340000 ต่อ 2200 ,2204