แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ซื้อ 1 ได้อีก 1 Better Together

37 รายการ ราคา 22,000 บาท

(ปกติ 50,800 บาท)
 1. ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)
 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
 6. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 7. ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 10. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol)
 13. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
 18. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 19. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 20. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)
 21. ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)
 22. ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)
 23. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 24. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)
 25. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 (IgG)
 26. เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
 27. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 28. ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)
 29. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)
 30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพาน หรือ ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)
 31. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 32. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 33. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) – เฉพาะผู้ชาย
 34. ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram with USG breast) – เฉพาะผู้หญิง
 35. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test) 7 days – เฉพาะผู้หญิง
 36. ชุดอาหารเช้า
 37. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการใช้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพักนักในประเทศไทยเท่านั้น
 2. โปรโมชันนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. โปรโมชันนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 4. โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 5. โปรโมชันนี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชันอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 1111, 1130