ตรวจไว้ก่อน อุ่นใจกว่า

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง

Women Check-up

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน

เงื่อนไข

  1. ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2564
  2. แพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564
  3. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  5. ราคานี้ไม่รวม ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง กรณีผลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความผิดปกติ
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204