ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19

  • ราคา 1,300 บาท
  • รู้ผลภายใน 90 นาที
  • แนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบแล้ว 2 สัปดาห์ หรือ หลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 1 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า