รับสิทธิ ตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้า เมืองไทยประกันภัย

โปรแกรม เฟรนคลับ 4,900 บาท จากปกติ 12,000 บาท

 

รายการตรวจราคา

1.ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์  PE

2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   (FBS)

3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)

4.ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด  (Cholesterol)

5.ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)

6.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)

7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)

8.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด  (Uric Acid)

9.ตรวจระดับการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen)

10.ตรวจระดับการทำงานของไต (Creatinine)

11.ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)

12.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT)

13.ตรวจการทำงานของตับ  (ALP)

14.ตรวจปัสสาวะ (UA)

15.ตรวจฮอร์โมควบคุมไทยรอยด์ (TSH)

16.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

17.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

18.ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip, Spine)

19.ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

20.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)

21.บุฟเฟต์อาหารเช้า

22.สมุดรายงานผล

23.ของสมนาคุณ

ราคาปกติ4,900
ราคาแพ็คเกจ12,000

 

เงื่อนไข  

  1. แสดงบัตรเมืองไทยเฟรนด์คลับ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562- 31 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ ตรวจสุขภาพ ชั้น 11

โรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-27340000 ต่อ 1111, 3605