แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ จัดใหญ่ iHealth Check

Share:

แสดงบัตรประกัน หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้ รับสิทธิ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ จัดใหญ่ iHealth Check

ราคา 30,000 บาท จากปกติ 57,600 บาท
รับทันทีครีมกันแดด Divine มูลค่า 1,200 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Check up Program Gentlemen Lady
1. รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)
3. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group, Rh)
4. ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจหาน้ำตาลสะสม (HbA1c)
8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( Triglyceride)
10. ตรวจระดับไขมันชนิดดี ( HDL)
11. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี ( LDL)
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
13. ตรวจการทำงานของตับ (Gamma GT)
14. ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin, Total Bilirubin)
15. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
16. ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (HBsAb)
17. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (AntiHCV)
18. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine,BUN)
19. ตรวจดูโภชนาการของร่างกาย (Total Protein)
20. ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Albumin)
21. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
22. ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na, K)
23. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
24. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)
25. ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)
26. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)
27. ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับอ่อน (CA 19-9)
28. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
29. ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทยรอยด์ (TSH)
30. ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน(Free T4)
31. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) (Total)
32. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol, FSH)
33. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
34. ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ(EST or ECHO)
35. ตรวจดูการทำงานของปอดและหัวใจ ( CHEST X-RAY)
36. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
37. ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole Abdomen)
38. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep) 7 days
39. ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram with USG breast)
40. ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan)
41. ตรวจความหนาแน่นของกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip, Spine)
42. ตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler)
43. ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง โดยจักษุแพทย์ (Fundus camera)
44. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
45. คูปองอาหารเช้า 1 ใบ
46. ของสมนาคุณ ครีมกันแดด Divine 1 หลอด
ราคาปกติ 51,600 57,600
ราคาแพ็กเกจ 30,000 30,000

กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำทุกชนิดได้ กับน้ำ ¼ แก้ว

ยกเว้น ยาที่รักษา โรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย

หมายเหตุ

  1. แสดงบัตรประกัน หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับการบริการตรวจ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2566- 30 มิถุนายน 2567
  6. ประมาณระยะเวลาการตรวจ (Estimated duration time) 8 ชั่วโมง

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-2734-0000 ต่อ 1111,2609, 3605