สัญญานเตือนบ่งบอกว่า คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

  1. มีอาการเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  2. มีเลือดออกกระปิดกระปอย
  3. ประจำเดือนมามากผิดปกติ

หากคุณพบอาการเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจ

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบรายการตรวจสุขภาพ แบบ ผู้หญิง ผู้หญิง

ด้วยการทำอัลตร้าซาวด์ มดลูก และรังไข่โดยสูตินารีแพทย์

ราคา 1,900 บาท (ปกติ 3,500 บาท)

หมายเหตุ 

  1. แสดงบัตรเมืองไทยประกันชีวิต หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้
  2. ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 63 – 30 มิถุนายน 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรีชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204, 3605,2609