เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แสดงแสดงบัตรสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม2565  -28  กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร . 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605