โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Life
ราคา 6,900 บาท (จากปกติ 15,800 บาท)
SMART CHECK สำหรับสมาชิกเมืองไทยเฟรนด์ส คลับ

รายละเอียดการตรวจราคา
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)
2ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
5ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride)
6ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL)
7ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
8ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
9ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
11ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
12ตรวจการทำงานของไต (BUN)
13ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
14ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทยรอยด์ (TSH)
15ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)
16ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (U.A)
17CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)
18ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
19ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST) หรือคลื่นความถี่สูง (ECHO)
20อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (US Whole Abdomen)
21คูปองอาหารเช้า
22สมุดรายงานผล
23ของสมนาคุณ ผ้าคลุมไหล่ 1 ผืน/ท่าน
ราคาปกติ (บาท)15,800
อัตราค่าบริการพิเศษ (บาท)6,900

หมายเหตุ

  1. กรุณางดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
  2. แสดงบัตรเมืองไทยเฟรนด์คลับ หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  5. โรงพยาบาลขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605