โรงพยาบาลเวชธานี มอบสิทธิ์ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ด้วยโปรแกรม Health Check-up

ราคาพิเศษ 2,000 บาท ราคาปกติ 5,090 บาท

รายการตรวจโปรแกรม 1
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)
2ตรวจวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
3ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
6ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride)
7ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL)
8ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
9ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
12ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (U.A)
13ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
14คูปองอาหารเช้า
15สมุดรายงานผล
ราคาปกติ (บาท)5,090
อัตราค่าบริการพิเศษ (บาท)2,000

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดงบัตรประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605