ตรวจสุขภาพ

สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลด 50%

ซื้อแพ็กเกจได้ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance (กว่า 30 รายการ) สำหรับ อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
สำหรับคุณผู้ชาย ราคา 3,600 บาท ปกติ 7,200 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก) ราคา 5,100 บาท ปกติ 10,200 บาท
หากคุณผู้หญิงไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 4400 บาท ปกติ 8,800 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Young Executive  อายุ 30 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี
สำหรับคุณผู้ชาย ราคา 5,400 บาท ปกติ 10,800 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก) ราคา 6,900 บาท ปกติ 13,800 บาท
หากคุณผู้หญิงไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 6,200 บาท ปกติ 12,400 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive อายุ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
สำหรับคุณผู้ชาย ราคา 8,500 บาท ปกติ 17,000 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก) ราคา 10,500 บาท ปกติ 21,000 บาท
หากคุณผู้หญิงไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 9,750 บาท ปกติ 19,500 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพสูงวัยตรวจครบทุกโปรแกรม President สำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
สำหรับคุณผู้ชาย ราคา 11,000 บาท ปกติ 22,000 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง (รวมตรวจมะเร็งปากมดลูก) ราคา 12,500 บาท ปกติ 25,000 บาท
หากคุณผู้หญิงไม่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 11,750 บาท ปกติ 23,500 บาท

 

เงื่อนไขซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพออนไลน์

 • โปรโมชั่นส่วนลด 50% เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นส่วนลด 50% สำหรับลูกค้าที่ทำการชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563เท่านั้น
 • ลด 50% ตามแพ็กเกจที่กำหนด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องงดน้ำ งดอาหาร 8-12ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
 • ลูกค้าต้องทำนัดหมายกับศูนย์ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

สามารถดูโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ที่ http://bit.ly/2OJKJUo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี  โทร.02-734-0000 ต่อ 1111,1182

ศูนย์ ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.

 • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ต้องงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล
 • สุภาพสตรีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน
 • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน
 • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ ยกเว้น ยารักษาโรคเบาหวาน