แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ง่ายๆ เพียงแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ก็รับสิทธิตรวจสุขภาพราคาพิเศษดังนี้

รายการตรวจสุขภาพ

  1. ตรวจสุขภาพรายการมาตราฐาน CV1  ราคา 2,700 บาท
  2. ตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม       CV2  ราคา  2,500 บาท
  3. ตรวจภายในสตรี ตรวจมะเร็งปากมดลูก CV3  ราคา  1,500 บาท
  4. ปรึกษานักโภชนาการ CV4  ราคา  500 บาท

หมายเหตุ

  1. ผู้มารับบริการต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ หรือ แสดงสื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับสิทธิ์
  2. รายการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และการพยาบาล รพ.แล้ว
  3. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
  4. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 0-2734-0000 ต่อ 1111,1180,2609,3605
  5. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบ