ขอมอบสิทธิสำหรับลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตตรวจสุขภาพ กับ โรงพยาบาลเวชธานี
เริ่มต้น 5,900 บาทจากราคาปกติ 13,460 บาท

เงื่อนไข

  1. แสดงบัตรประกันหรือบัตรที่มี Logo FWD หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับสิทธิ์
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  -31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1111,2609,3605