ตรวจสุขภาพที่เวชธานีวันนี้ รับทันทีส่วนลด 30% สำหรับโปรแกรม President หรือ Executive

รีบเลย โปรโมชันดีๆรออยู่! (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น)

Executive Program for Gentleman

EHC Check Up ProgramExecutive
Gentlemen
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)35+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)5 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination)
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination)
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test)
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes)
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests)
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ราคาปกติ17,000
ราคาแพ็คเกจ11,900

Executive Program for Lady

EHC Check Up ProgramExecutive
Lady Non Thin prep
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)35+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)5 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) 
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) 
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) 
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด 
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) 
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) 
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) 
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) 
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) 
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast)X
ราคาปกติ19,500
ราคาแพ็คเกจ13,650

Executive Program for Lady (Pap Test)

EHC Check Up ProgramExecutive
Lady
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)35+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)5 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination) 
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination) 
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) 
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด 
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test) 
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test) 
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) 
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes) 
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests) 
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast)X
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 daysX
ราคาปกติ21,000
ราคาแพ็คเกจ14,700

 


President Program for Gentleman

EHC Check Up ProgramPresident
Gentlemen
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)40+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)6 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination)
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination)
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test)
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)X
สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes)
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests)
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan)X
ราคาปกติ22,000
ราคาแพ็คเกจ15,400

President Program for Lady 

EHC Check Up ProgramPresident
Lady Non Thin prep
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)40+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)6 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination)
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination)
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test)
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes)
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
ตรจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol ,FSH)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests)
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan)X
ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast)X
ราคาปกติ23,500
ราคาแพ็คเกจ16,450

President Program for Lady (Pap Test)

EHC Check Up ProgramPresident
Lady  Thin prep
แนะนำโปรแกรมสำหรับอายุ (Age)40+
ประมาณระยะเวลาในการตรวจ (Estimated duration time)6 ชม./hrs
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)X
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)X
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye examination)
ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (Basic Eye Examination)X
ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera)X
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory examination)
ตรวจหมู่เลือด (Blood GROUP, Rh)X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)X
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)X
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)X
ตรวจปัสสาวะ (UA)X
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)X
ตรวจการทำงานของไต (Kidney function test)
BUNX
Creatinine plus eGFRX
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)X
ตรวจระดับไขมันดี(HDL Cholesterol)X
ตรวจระดับไขมันไม่ดี(LDL Cholesterol)X
ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
Total protein,AlbuminX
SGOT,SGPT,ALP,GGTX
Total Bilirubin, Direct BilirubinX
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis test)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)X
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)X
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)X
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)X
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)X
สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)X
ตรวจระดับฮอร์โมน,วิตามินและเกลือแร่ในเลือด (Hormones, Vitamin and Electrolytes)
ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)X
ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)X
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)X
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)X
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na,K)X
ตรจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol ,FSH)X
การตรวจทางรังสีและเครื่องมือพิเศษ(Radiological and others special tests)
เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)X
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)X
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)X
ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (EST or ECHO)X
ตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip and Spine)X
ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan)X
ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG Breast)X
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 daysX
ราคาปกติ25,000
ราคาแพ็คเกจ17,500

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
  • โปรโมชันนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โปรโมชันนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564
  • โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
  • โปรโมชันนี้หากชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชันอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินได้
  • โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์ ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.

  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ต้องงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล
  • สุภาพสตรีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรมาตรวจสุขภาพหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน
  • ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ ยกเว้น ยารักษาโรคเบาหวาน