รายการตรวจชายหญิง
1.ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group & Rh)
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4.ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin typing rule out Thalassemia)
5.ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง(HIV Antibody)
6.ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (SBsAg)
8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี(SBsAb)
9.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti – HCV)
10.ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน(Rubella IgG)x
ราคาเดี่ยว (บาท)3,5004,500
ราคาโปรแกรม (บาท)6,300

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
  3. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่นี้ – 30 มิถุนายน 2566
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204