ราคา 3,500 บาท (ราคาปกติ 5,500)

  • วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในเนื้อเยื่อ 20 ชนิด
  • วิเคราะห์โลหะหนักในเนื้อเยื่อ 14 ชนิด

ตรวจง่าย รู้ผลไว ไม่เจ็บตัว !!!

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
  3. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ราคานี้หากซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Vejthani Qlife Center ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1125, 1126