• ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราคา 1,900 บาท ราคาปกติ 2,500 บาท
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก+ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ราคา 2,900 บาท ราคาปกติ 4,200 บาท

เงื่อนไข :

  1. ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2564
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าการพยาบาลแล้ว
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204