ตรวจก่อนพรุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
(Whole Body Composition)
2,900 จาก (ปกติ 6,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. ราคานี้สามารถซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด
  5. ผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆเป็นพิเศษ สามารถนัดหมายและตรวจได้ทันที
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทร. 02-7340000 ต่อ 2298 ,2299