Promotion – Line @ ค้นหาสาเหตุอาการปวดหัว 15 รายการ ราคา 2,900 บาท (ราคาเต็ม 5,830 บาท)

“ อาการปวดหัว ” อาการที่พบได้บ่อย ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม คิดว่าอาจเกิดจากความเครียด ไมเกรนเรื้อรัง และอื่นๆ แต่สำหรับอาการปวดหัวบางประเภทสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะนำไปสู่อันตรายจนถึงแก่ชีวิต

สัญญาณอันตรายจากอาการปวดหัวที่ต้องรีบไปพบแพทย์มีดังต่อไปนี้

 1. อาการปวดหัวที่เริ่มต้นหลังตื่นนอน
 2. อาการปวดหัวที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างเฉียบพลัน
 3. อาการปวดศีรษะครั้งแรกหลังอายุ 50 ปี
 4. ลักษณะการปวดศีรษะต่างจากอาการปวดหัวที่เป็นประจำ โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีช่วงเวลาหายปวด หรือมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น
 5. อาการปวดศีรษะที่แย่ลงเมื่อไอจามหรือเบ่ง
 6. อาการปวดศีรษะที่แย่ลงเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทาง เช่น ปวดมากขึ้นเมื่อยืน นอน หรือเมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะและคอ
 7. อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นข้างเดียวตลอดเวลา หรือมักปวดในบริเวณด้านหลังของศีรษะ หากเป็นอาการปวดศีรษะทั่วไปมักมีการสลับข้างซ้ายขวาบ้าง แต่มักพบว่าจะปวดข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้าง
 8. อาการแสดงผิดปกติทางระบบประสาท ได้แก่พฤติกรรม หรือ บุคลิกภาพเปลี่ยนจากเดิม แขนขาอ่อนแรง ขา หรือการรับรู้ประสาทสัมผัสผิดปกติ การมองเห็น หรือการได้ยินผิดปกติ

เรื่องของอาการปวดหัวจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพราะแพทย์จะได้วินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น
 2. ราคานี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
 3. กดรับสิทธิ์การใช้บริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 5. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับบริการ และกรุณางดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. กรุณาโชว์สิทธิ์รับโปรโมชั่นได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี
 8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 5400,5444